ARDEN  JET  

Integrovaný vysokotlakový vodný rozprašovací systém.

Arden Jet je prvý vysokotlakový vodný postrekovací systém integrovaný do demolačných nožníc, pre zníženie prachu a zápachov
Tento systém získal už tri krát významné ocenenie od francúzskeho demolačného priemyslu
a je vysoko hodnotený aj v medzinárodnom meradle. Je to optimálne riešenie pre zníženie prašnosti pri búracích prácach (špeciálne v
v mestách ) alebo v kameňolomoch.